Moderná Chalupka

Magický symbolizmus čísla 13 z minulého ročníka sa síce číselne pominul, no samotnému
festivalu na čare neubudlo. Štrnásť rokov je …