ĽUDIA

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR:
 • Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici (SOS BB) – krajská metodická inštitúcia pre BBSK
  Zaoberá sa kultúrno-osvetovou, metodickou a vzdelávacou činnosťou, pôsobí v oblasti uchovávania a rozvoja tradičnej ľudovej a miestnej kultúry v obciach okresov Banská Bystrica a Brezno. Je organizátorom prehliadok, súťaží, a festivalov, odborne pripravuje a realizuje celoštátne, krajské, nadregionálne, okresné a regionálne súťaže a prehliadky vo všetkých žánroch ZUČ.

SPOLUORGANIZÁTORI:
 • Mesto Brezno a jeho inštitúcie (Technické služby)
 • Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno (DSJCH) a Štúdio mladých pri DSJCH
  Jeden z popredných slovenských ochotníckych divadelných súborov s takmer storočnou nepretržitou novodobou činnosťou. Niekoľkonásobný laureát Scénickej žatvy a nositeľ ceny za Tvorivý čin roka a mnohých ocenení na slovenských aj zahraničných festivaloch.
 • M-Klub Brezno
  Občianske združenie, ktoré po dlhoročnej prestávke opäť obnovuje činnosť bývalého legendárneho breznianskeho klubu mladých.

RIADITEĽKA FESTIVALU:
 • Mária Palúchová
  Riaditeľka SOS BB. Dlhoročná osvetárka a propagátorka ochotníckeho divadla, umeleckého prednesu a ľudového umenia.

DRAMATURG FESTIVALU:
 • Maroš Krajčovič
  Metodik pre divadlo v SOS BB a dramaturg. Často pôsobí ako lektor na rôznych seminároch a workshopoch a ako porotca divadelných prehliadok. Organizátor divadelných workshopov.

VÝKONNÝ RIADITEĽ FESTIVALU:
 • Gabriel Obernauer
  Predseda DSJCH. Dlhoročný člen súboru a herec. Nositeľ mnohých ocenení za herecké výkony.

ČLEN ORGANIZAČNÉHO ŠTÁBU:
 • Július Obernauer
  Samostatný referent oddelenia kultúry a športu MsÚ Brezno. Je dlhoročným členom DSJCH a za svoje herecké umenie bol veľakrát ocenený cenami za najlepší mužský herecký výkon.

 • Michal Récky
  Vedúci M-Klubu, režisér a scenárista. Spolupracuje so Štúdiom mladých pri DSJCH. Pre DSJCH napísal a režíroval so súborom hru „Večne živé Kocúrkovo“, ktorá bola celoslovensky úspešnou inscenáciou.

ČESTNÝ PREDSEDA FESTIVALU:
 • Ladislav Vagaday in memoriam
  Dlhoročný člen a predseda DSJCH, nositeľ Ceny Jozefa Krónera.