Majú blízko k Horehroniu

MAJÚ BLÍZKO K HOREHRONIU
alebo
AKO SA „AKADEMICI“ NA ĽUDA ONDREJOVA HRAJÚ

Stredné Slovensko, malebný kraj, poskytujúci pastvu pre oči návštevníka, ale aj ovečky (aj tie čierne). Horehronie, prekrásny kút Slovenska s vôňou ihličia, tajuplné čierne hory, lúky, bystriny a čo ja viem, aký prívlastok by sa dal ešte použiť. Do brožúr cestovných kancelárií by sa toho dalo ešte veľa navymýšľať. Krásny kraj, no na život veľmi tvrdý. Cestovnému ruchu je však jedno aké osudy (často neľahké) prežívali a možno aj prežívajú obyvatelia toho prekrásneho kraja. A napriek všetkým tým ľudským nešťastiam, ktoré chodia po ľuďoch nie po horách, lebo nešťastia nie sú turisti, je tento región bohatý a má svoju tradíciu a moderne povedané „face“ (tvár). A neľahké osudy sú dobým materiálom pre spisovateľov, či dramatických umelcov.

Inscenáciu, ktorá otvorí inšpiratívny festival s medzinárodnou účasťou DIVADELNÁ CHALUPKA 2018 zaradila dramaturgia Stredoslovenského osvetového strediska do programu z blízkych zdrojov – z Fakulty dramatických umení v Banskej Bystrici. Veď režisér a pedagóg Matúš Oľha k Horehroniu prirástol nejednou úspešnou spoluprácou s DS J. Chalupku mesta Brezno. Aj jeho bývalí žiaci si vyskúšali prácu v tomto súbore. A ich divadelné počiny sa na „chalupke“ neobjavia po prvý krát (Škandálna aféra J. Holouška, Kontrabas, Malý princ) Poslucháči 1. ročníka magisterského a 3. ročníka bakalárskeho štúdia pod Oľhovou režijnou taktovkou pripravili svoju absolventskú inscenáciu z pera mladej autorky Silvie Kováčikovej, tiež pedagogičky AU. Nazvali ju HRA NA ĽUDA ONDREJOVA. Námetom sa stala próza rodáka z Čierneho Balogu, Petra Kováčika. „Niekoľko rokov sme s témou Kováčikovho diela „Tvorivý pobyt“ otáľali. Veď samotná osoba výborného slovenského spisovateľa Ľuda Mistríka Ondrejova nie je jednoducho uchopiteľná. A ďalšou výzvou je aj doba, v ktorej sa tento takmer faktografický príbeh Kováčikovej prózy odohráva,“ (päťdesiate roky dvadsiateho storočia, poznámka autora) hovorí Matúš Oľha a pokračuje. „Ale odvahu pustiť sa do tohto dobrodružstva sme nabrali až po prečítaní umeleckej časti Sivinej dizertačnej práce.“

Skvelý epik Kováčik opísal plastický obraz spisovateľa Ľuda Ondrejova – búrliváka, ale aj citlivého človeka, umelca v nepokojných povojnových časoch, ale aj v prudkých spoločenských zlomoch 20. storočia. Mladí herci pod vedením skúseného režiséra zvládli toto zdivadelnenie literatúry do dramatickej podoby na výbornú. Na krutosť dobových faktov však nazerali s veľkou dávkou nadhľadu a pridali do svojich divadelných epizód aj humor. Svoj talent pretavili do plejády postáv a postavičiek tohto svojrázneho kúta Slovenska, ale aj obrazu zo života protagonistu v období vykonštruovaných procesov. Veď Ľuda Ondrejova bolo treba na čas „upratať“ z Bratislavy pre jeho prostorekosť a bohémsky spôsob života. V päťdesiatych rokoch minulého storočia to boli dôvody na…

Príbeh HRY NA ĽUDA ONDREJOVA sa odohráva v Čiernom Balogu. Spisovateľ sem prichádza proti svojej vôli a bez akéhokoľvek plánu. Nebola by to však citlivá, spisovateľská duša, keby si nevšímala dianie okolo seba, ktoré treba raz opísať…

Nebudeme o inscenácii Divadla Akadémie umení v Banskej Bystrici prezrádzať viac. Snáď vám ešte povieme, že v Kováčikovej rodnej obci Čierny Balog, kde sa už toto divadlo predstavilo zožali študenti veľký úspech. Napokon, ako po každom predstavení. Presvedčiť sa o tom, že HRA NA ĽUDA ONDREJOVA je výborne spracovaná, svieža hra sa môžete presvedčiť v stredu 19. septembra t. r. o 19.30 v Sále MsDK v Brezne. Všetci ste srdečne pozvaní.

Maroš Krajčovič
dramaturg festivalu